Teaser
Stanovy
Teaser
Členství
Teaser
Valná hromada
Teaser
Historie
Teaser
Knihy

Spolek

Nejdůležitější údaje o našem spolku.
Další informace…

Stanovy

Spolkové stanovy v různých formátech.
Další informace…

Členství

Vše potřebné pro zájemce o vstup do spolku.
Další informace…

Lidé

Vedení spolku, čestní a zasloužilí členové, významní partneři.
Další informace…

Projekty

Základní informace o projektech, které s pomocí sponsorů uskutečňujeme.
Další informace…

Historie

Odborné texty zabývající se historií česko-německých vztahů.
Další informace…

Knihovna a archiv

Spolek provozuje vlastní sudetoněmeckou knihovnu a archiv.

Vydavatelství

Připravujeme rovněž vlastní vydavatelství, thematicky zaměřené v prvé řadě na sudetika.
Další informace…

E-shop

Ve spolkovém e-shopu si můžete objednat různé propagační předměty, odznaky, nálepky apod.
Další informace…

Podpora

Jak můžete náš spolek a jeho činnost podpořit.
Další informace…

Aktuálně

Novinky: které akce připravujeme, které v poslední době proběhly, aktuality ze spolkového života atp.
Další informace…

Pro media

Tiskové zprávy, fotografie, propagační materiály, bannery, loga apod.
Další informace…

V mediích

Co media publikovala o našem spolku.
Další informace…

Kontakt

Kontaktní údaje.
Další informace…

Jazyk

Tyto stránky jsou k disposici v české a německé jazykové versi.