Stanovy

Stanovy jsou základním organisačním dokumentem spolku. Ty první byly vytvořeny v srpnu 2009 a okolo jejich článku 3 (Cíl činnosti) se rozpoutala několik let trvající právní bitva s ministerstvem vnitra, které po více než pět a půl roku odmítalo spolek zaregistrovat. Podrobněji se o ní dočtete v sekci O spolku.