O spolku

Historie Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se začala psát v srpnu 2009, kdy jsme se rozhodli založit české občanské sdružení, jehož cíle by byly obdobné těm, které prosazují německé a rakouské sudetoněmecké krajanské spolky. Když jsme sepsali a podali návrh jeho stanov, s překvapením jsme zjistili, že ministerstvo vnitra odmítlo náš spolek zaregistrovat, s neurčitým odůvodněním, že máme v úmyslu porušovat ústavy a zákony České republiky. Poté, co soud první rozhodnutí o odmítnutí registrace zrušil, začalo ministerstvo namítat, že mu vadí název spolku.

Po neuvěřitelných pěti letech a sedmi měsících a čtyřech rozhodnutích, pokaždé soudem zrušených, však ministerstvo soudní spor prohrálo a v březnu 2015 jsme byli s konečnou platností zaregistrováni.

Své cíle a politické postoje jsme právním jazykem vyjádřili ve stanovách, publicistickou formou jsme je pak v r. 2011 vtělili do programového prohlášení, které je relevantní i v současné době.

Platný výpis ze spolkového rejstříku (PDF, 57,1 KB).

Zápisy z členských schůzí spolku mají samostatnou stránku, stejně jako pozvánky.