Archiv

Sudetoněmecký archiv v Žebráku je soukromý archiv specialisovaný na sudetoněmeckou problematiku (sudetika). Jeho archivalie jsou deponovány v sídle spolku.

Archiv má dvě sekce, veřejnou, která archivuje dokumenty vztahující se k thematice Sudet, sudetských Němců a obecně česko-německých vztahů, a soukromou, spravující interní dokumenty spolku.