Lidé

V čele spolku stojí tříčlenný výkonný výbor. Jeho členy jsou Wolfgang Habermann, Tomáš Pecina a Jan Šinágl.