Knihovna

V sídle spolku působí Sudetoněmecká knihovna v Žebráku. Ta se specialisuje na knihy a periodické publikace se sudetoněmeckou thematikou.

Katalog knihovny a informace o možnostech veřejnosti využívat její fondy budou zveřejňovány online.