Podpora

Jsme soukromý spolek, který nedostává – a stěží kdy bude dostávat – jakékoli státní dotace. Proto jsme ve své činnosti zcela odkázáni na podporu svých sponsorů, jak členů, tak nečlenů spolku.

Chcete-li nám pomoci, pošlete, prosím, jakoukoli finanční částku na účet spolku, který naleznete v kontaktech. Můžete podporovat i konkrétní projekt; v takovém případě to laskavě uveďte při identifikaci platby.

Vedle finanční podpory nám můžete pomáhat i věcnými dary, např. malými pozemky, které potřebujeme pro realisaci záměru budování pomníků obětem vyhnání, nebo můžete posílat našemu archivu dobové dokumenty nebo věnovat naší knihovně knihy nebo časopisy se sudetoněmeckou thematikou.

I drobná pomoc je cenná a předem vám za ni děkujeme!