Znak spolku

Znak spolku

Znak (logotyp) spolku vytvořil v r. 2011 pražský fotograf a grafik Daniel Trojan. Návrh vychází z tradičního erbu sudetských Němců, který vznikl cca v roce 1940 a byl o deset let později – v upravené podobě – převzat mnichovským Sudetoněmeckým krajanským sdružením.

Od německého vzoru se znak českého spolku liší nejen modernějším grafickým pojetím, ale i tím, že orlice nemá na prsním štítku symbol bílé (stříbrné) mříže, který je součástí erbu města Chebu a u spolku s celo­státní působností by postrádal logiku. Místo toho jsou na štítku tradiční sudetské barvy: červená a černá. Oba základní motivy erbu, říšskou orlici a kříž jako symbol Řádu německých rytířů, však český spolek převzal beze změny, stejně jako uspořádání těchto motivů ve vertikálně polceném poli.