Vytvoření přihlášky

Tato aplikace umožňuje vytvořit kompletně vyplněnou přihlášku do Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaného spolku, jako soubor PDF, který poté můžete vytisknout a opatřit úředně ověřeným podpisem nebo podepsat elektronicky a zaslat spolku e‑mailem, případně ho zaslat do datové schránky spolku.

Osobní údaje žadatele

DD.MM.RRRR

Další kontaktní údaje žadatele (nepovinné)

Reference/ručitel

Nejste-li výkonnému výboru spolku osobně známi, uveďte laskavě kontakt na osobu, která se za Vás může zaručit a která sama tuto podmínku splňuje. Nebude-li tento kontakt uveden nebo tato osoba odmítne záruku převzít, Vaše přihláška bude zamítnuta.
DD.MM.RRRR